Menu
Vân tay con đường-Vũ Mặc Vô Trần | Chương 1582: Bỏ qua | Truyện convert Nam sinh | Chưởng văn chi lộ
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Vân tay con đường - Chưởng văn chi lộ
Vũ Mặc Vô Trần
Còn tiếp
27/01/2023 03:10
Chương 1582: Bỏ qua
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

473 1581 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Dòm thiên địa pháp tuyến, chưởng trong tay chi văn.

Nơi này là chủng tộc san sát thế giới, cũng là ma vật mai táng mộ tràng.

Lại nhìn nho nhỏ thiếu niên, mang theo tự thân tri thức, đi ra không giống bình thường con đường.

Trên trời cao bóng tối, các giáo ẩn tàng bí mật;

Bí cảnh chi địa nguy hiểm, viễn cổ chúng thần áp lực, đều ngăn cản không được thiếu niên đối mạnh lên khát vọng.