Menu
Tu tiên nghịch đạo-Phiên Gia Tương Phối Thự Điều | Chương 132: Diệt Kim Đan | Truyện convert Chưa xác minh | Tu tiên nghịch đạo
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tu tiên nghịch đạo - Tu tiên nghịch đạo
Còn tiếp
25/01/2023 09:34
Chương 132: Diệt Kim Đan
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Thuận đường người sinh, nghịch đạo giả chết, đại đạo chi đồ từ từ, thuận theo thiên đạo chung vi nô, nghịch thiên phạt đạo mới là tiên, nhìn ta như thế nào nghịch thiên phạt nói, thành tựu đại đạo chí tôn... . .