Menu
Tử thần chi quấy làm phong vân-Bạch Nhãn Quyền | Chúc mọi người tết xuân vui vẻ | Truyện convert Nam sinh | Tử thần chi giảo lộng phong vân
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tử thần chi quấy làm phong vân - Tử thần chi giảo lộng phong vân
Bạch Nhãn Quyền
Còn tiếp
24/01/2023 03:26
Chúc mọi người tết xuân vui vẻ
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

93 734 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Xuyên qua thế giới Bleach, trở thành trung đoàn trưởng con nuôi, Thi Hồn giới bên trong chú định sẽ lưu lại bướm mộ hồng sông danh tự.

Aizen: "Ngươi nói ta nội tâm âm u, cho nên tay cầm hoa trong gương, trăng trong nước, vậy còn ngươi?"

Hồng sông: "Sợ chết,,, "