Menu
Tư nhân định chế Đại Ma Vương-Hắc Hồ Hồ Đích Lão Yêu | Chúc các vị thư hữu chúc mừng năm mới! ! | Truyện convert Nam sinh | Tư nhân định chế đại ma vương
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tư nhân định chế Đại Ma Vương - Tư nhân định chế đại ma vương
Còn tiếp
24/01/2023 01:25
Chúc các vị thư hữu chúc mừng năm mới! !
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1.31 k 662 0

Like

Giới thiệu nội dung

Tiểu thuyết tư nhân định chế Đại Ma Vương giới thiệu vắn tắt:

Bắt đầu một cái trứng, trùng sinh tại Thâm Uyên Ác Ma thế giới, người mang Á Châu tứ đại tà thuật một trong PS hệ thống, cầu Đại Thần hỗ trợ đem manh manh đát tiểu ác ma, P thành siêu hung Đại Ma Vương! >