Menu
Từ nghịch luyện trừ tà bắt đầu-Đề Đao Lang | Chương 382: Trời đã mất đạo há phụng thiên, tộc ta nhuốm máu có ai yêu | Truyện convert Nam sinh | Tùy nghịch luyện ích tà khai thủy
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Từ nghịch luyện trừ tà bắt đầu - Tùy nghịch luyện ích tà khai thủy
Đề Đao Lang
Còn tiếp
18/04/2023 13:38
Chương 382: Trời đã mất đạo há phụng thiên, tộc ta nhuốm máu có ai yêu
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

297 478 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Ta chính là Lâm Bình Chi, hôm nay nghịch luyện Tịch Tà kiếm pháp!