Menu
Tu La chiến thần chu thiên Trương tiểu Ngọc-Nam Ức | Chương 925: Chính diện ngạnh cương | Truyện convert Nam sinh | Tu la chiến thần chu thiên trương tiểu ngọc
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tu La chiến thần chu thiên Trương tiểu Ngọc - Tu la chiến thần chu thiên trương tiểu ngọc
Nam Ức
Còn tiếp
18/11/2021 09:15
Chương 925: Chính diện ngạnh cương
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

41.68 k 925 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

« Tu La chiến thần » hắn là hộ quốc thượng tướng, tám năm chinh chiến, thanh danh hiển hách. Vì điều tra rõ cha mẹ mình nguyên nhân cái chết gỡ giáp trở về nhà, không có nghĩ rằng thành trong mắt mọi người phế vật...

Nam ức