Menu
Trời có bao nhiêu-Thí Quang | Chương 452: Bạch từ, tới làm thế giới chúa cứu thế a? | Truyện convert Chưa xác minh | Thiên hữu kỷ hà
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Trời có bao nhiêu - Thiên hữu kỷ hà
Thiên hữu kỷ hà
Thí Quang
Còn tiếp
29/05/2023 15:04
Chương 452: Bạch từ, tới làm thế giới chúa cứu thế a?
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Giới thiệu vắn tắt: Trời, óng ánh mênh mông, hằng cổ trường tồn, nhìn xuống sinh linh, xưa kia có thanh niên, ngẩng đầu vấn thiên, trời có bao nhiêu?

Trời trầm mặc.

Thiên ngoại phải chăng còn có trời?

Trời trầm mặc như trước.

Cuối cùng, thanh niên quyết định tự mình đi tìm kiếm đáp án.