Menu
Trở thành hung địa về sau ta phi thăng-Sơn Thạch Thổ | Chương 23: | Truyện convert Chưa xác minh | Thành vi hung địa chi hậu ngã phi thăng liễu
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Trở thành hung địa về sau ta phi thăng - Thành vi hung địa chi hậu ngã phi thăng liễu
Sơn Thạch Thổ
Còn tiếp
17/03/2023 05:25
Chương 23:
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Cùng biên biên thương lượng xong, ngày mai số 3 nhập V, nhập V cùng ngày ngày vạn, tạ ơn sự duy trì của mọi người. —— —— —— —— —— —— —— hung địa tức bất cát chi địa. Cố Trúc Phong chẳng qua là ra cái kém, kết quả bị vây ở một mảnh trong núi hoang bị tươi sống chết đói. Ngay tại hung địa quỷ linh cười đùa muốn thôn phệ cố Trúc Phong thời điểm, bị đói điên. .