Menu
Toàn quân bày trận-Tri Bạch | Chương 761: Tay nắm tay giáo | Truyện convert Nam sinh | Toàn quân liệt trận
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Toàn quân bày trận - Toàn quân liệt trận
Tri Bạch
Còn tiếp
28/01/2023 08:23
Chương 761: Tay nắm tay giáo
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

3.74 k 762 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Trên đời này thật sự có rồng, lại tên là thiên tử, nắm quyền thiên hạ thế, rồng đều có vảy ngược... Ai hai! Đều là ta hao.