Menu
Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta tại nguyên thủy bộ lạc làm Thủ Lĩnh-Bất Hội Sao Thái Đích Trù Tử | Chương 51: Chấn kinh, cái này muối thế mà là người làm được? | Truyện convert Chưa xác minh | Nhất giác tỉnh lai, ngã tại nguyên thủy bộ lạc đương thủ lĩnh
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta tại nguyên thủy bộ lạc làm Thủ Lĩnh - Nhất giác tỉnh lai, ngã tại nguyên thủy bộ lạc đương thủ lĩnh
Còn tiếp
20/01/2023 08:04
Chương 51: Chấn kinh, cái này muối thế mà là người làm được?
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Ngoài ý muốn đi vào nguyên thủy bộ lạc, Vương Minh muốn trở về! Hắn nên như sinh tồn tiếp?