Menu
Thủ tiết ba năm, Kiều Kiều nương tử sau khi sống lại bị tướng quân cuồng sủng-Trường Túy | Chương 183: Đại kết cục | Truyện convert Chưa xác minh | Thủ quả tam niên, kiều kiều nương tử trọng sinh hậu bị tương quân cuồng sủng liễu
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Thủ tiết ba năm, Kiều Kiều nương tử sau khi sống lại bị tướng quân cuồng sủng - Thủ quả tam niên, kiều kiều nương tử trọng sinh hậu bị tương quân cuồng sủng liễu
Trường Túy
Còn tiếp
25/05/2023 02:58
Chương 183: Đại kết cục
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

101 182 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

(trạch đấu cung đấu + sống lại + ngọt sủng + sảng văn + ngược tra + song khiết)

Kiếp trước, nàng một tay bài tốt bị đánh cho nát nhừ.

Thủ tiết ba năm, nàng mới ý thức tới mình vô tri không hợp thói thường.

Sống lại một thế, nàng muốn giữ vững phủ tướng quân trên dưới hơn một trăm người, càng muốn giữ vững trong lòng trong mắt chỉ có trượng phu của mình.

Đùa nghịch trạch đấu, chơi cung đấu.

Lòng người nhân tính, nàng phân tích thấu triệt bày mưu nghĩ kế.

Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, bên cạnh mình còn ngủ một cái phần tử ngoài vòng luật pháp.