Menu
Thị trường chứng khoán tiểu nhân vật lão Hứa-Nghi Xương Lão Thiết | Chương 56: Bên trong thông ô tô | Truyện convert Chưa xác minh | Cổ thị tiểu nhân vật lão hứa
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Thị trường chứng khoán tiểu nhân vật lão Hứa - Cổ thị tiểu nhân vật lão hứa
Còn tiếp
20/01/2023 08:04
Chương 56: Bên trong thông ô tô
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Lão Hứa đầu tư cổ phiếu phát đạt! Vẻn vẹn thời gian một năm, lão Hứa từ một cái không có tiếng tăm gì người bình thường, trở thành ức vạn phú ông ······. Lão Hứa đứng tại ức vạn phú ông góc độ quan sát chúng sinh, tình cảm, gia đình, sự nghiệp, xã hội trách nhiệm đem phát sinh biến hóa như thế nào?