Menu
Thanh xuyên tiểu Kỳ Lân-Túy Nam Ca | Chương 66: Một miệng trà phun ra ~ | Truyện convert Chưa xác minh | Thanh xuyên tiểu kỳ lân
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Thanh xuyên tiểu Kỳ Lân - Thanh xuyên tiểu kỳ lân
Túy Nam Ca
Còn tiếp
25/01/2023 09:34
Chương 66: Một miệng trà phun ra ~
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Khang Hi hướng bốn mươi ba năm, bốn bối lặc phủ trưởng tử hoằng huy thiên, trong phủ trên dưới một mảnh vẻ lo lắng...