Menu
Thần Đế kiếp trong tay tiên-Lâm Hạo Lâm Hàm | Chương 570: Đại Nhật Kim Hoàng! | Truyện convert Chưa xác minh | Thần đế kiếp thủ trung tiên
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Thần Đế kiếp trong tay tiên - Thần đế kiếp thủ trung tiên
Lâm Hạo Lâm Hàm
Còn tiếp
22/03/2023 04:23
Chương 570: Đại Nhật Kim Hoàng!
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

77 570 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Bán Thần chi thể, luyện đan kỳ tài, lấy được thần tôn truyền thừa, luyện vô thượng tiên đan, cầm cửu kiếp lực lượng, chiến thiên hạ vạn tộc, đấu vô tận Thần Ma, trèo lên vạn đạo đỉnh, tích phồn hoa thịnh thế, đạp Thần Đế con đường!