Menu
Ta vạn hoa đồng đồng thuật là xanh đậm thêm điểm-Tâm Ý Nguyên | Chương 333: Sử thượng ác nhất chiến hạm 'Tam vĩ ki phủ' ! Hành tinh quỹ đạo lính nhảy dù 'Bay Lôi Thần quân đoàn' ! | Truyện convert Nam sinh | Ngã đích vạn hoa đồng đồng thuật thị thâm lam gia điểm
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta vạn hoa đồng đồng thuật là xanh đậm thêm điểm - Ngã đích vạn hoa đồng đồng thuật thị thâm lam gia điểm
Tâm Ý Nguyên
Còn tiếp
30/09/2023 00:15
Chương 333: Sử thượng ác nhất chiến hạm "Tam vĩ ki phủ" ! Hành tinh quỹ đạo lính nhảy dù "Bay Lôi Thần quân đoàn" !
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

31 347 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Ta vạn hoa đồng đồng thuật là xanh đậm thêm điểm.

Quyển sách lại tên « vô địch từ hỏa ảnh bắt đầu), « hỏa ảnh việc vui người), « thân là Uchiha, điên một điểm làm sao) bắt đầu "Xanh đậm bảng", đáng tiếc là cái "Bệnh tâm thần người bệnh", thân là một cái "Cả sống đại sư" cùng "Việc vui người", hắn muốn cho cái này thường thường cùng bi thương thống khổ làm bạn thế giới mang nhiều đến một chút sung sướng cùng "Tên tình cảnh" . Thứ nhất màn: Để Uzumaki Naruto cầm lại thuộc về mình hết thảy, để Mộc Diệp cảm thụ đau khổ! Uzumaki Naruto: Ta mới sẽ không tổn thương làng! Nào đó người xuyên việt mỉm cười: Không quan hệ, ta giúp ngươi! ... "Phản bội, phản bội Mộc Diệp, là hỏa ảnh a!" "Uzumaki Naruto, hôm nay mời Hokage đệ tam chịu chết!" ... Thứ hai màn, thứ ba màn...