Menu
Ta ở nhân gian nhặt ve chai thời gian-Tha Hảm Ngã Bắc Tổng | Thanh niên trí thức | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã tại nhân gian thập hoang đích nhật tử
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta ở nhân gian nhặt ve chai thời gian - Ngã tại nhân gian thập hoang đích nhật tử
Còn tiếp
08/04/2023 09:08
Thanh niên trí thức
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Chúng ta cái này hoặc dài hoặc ngắn nhân sinh, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút người để ngươi ta cảm thấy nhân gian đáng giá. Có thể cùng gặp lại, dù chỉ là ngắn ngủi đoạn đường, cũng không mất là nhân sinh một chuyện may lớn.