Menu
Ta có 99 loại biến thái nhân cách-Thục Sơn Tiểu Bán Tiên | Chương 101 Chuẩn bị | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã hữu 99 chủng biến thái nhân cách
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta có 99 loại biến thái nhân cách - Ngã hữu 99 chủng biến thái nhân cách
Còn tiếp
20/01/2023 14:07
Chương 101 Chuẩn bị
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Nên có một ngày, trong đầu của ngươi xuất hiện 99 loại biến thái nhân cách, chỉ có đối mỗi một loại nhân cách đều tiến hành xong đẹp diễn dịch, ngươi mới có thể khôi phục bình thường, ngươi sẽ làm sao đâu?