Menu
Sống lại chi tiêu sái ca 1997-Hại Tu Đích Tiểu Chanh Tử | Chương 69: Cái này người không thể lại lưu lại | Truyện convert Chưa xác minh | Trọng sinh chi tiêu sái ca đích 1997
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Sống lại chi tiêu sái ca 1997 - Trọng sinh chi tiêu sái ca đích 1997
Còn tiếp
20/01/2023 06:04
Chương 69: Cái này người không thể lại lưu lại
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Một cái nông thôn làm công người, sống lại 1997, dựa vào chính mình biết trước tất cả, không ngừng dốc sức làm, từ cấp thấp chế tạo đến cấp cao khoa học kỹ thuật, khắp nơi đều có thân ảnh của hắn, cuối cùng sáng tạo thuộc về hắn truyền kỳ!