Menu
Phó thiếu đừng ngược, Lê tiểu thư đã có tân hoan-Lâm Tiểu Quai | Chương 91: Không tới phiên | Truyện convert Chưa xác minh | Phó thiểu biệt ngược liễu, lê tiểu tả dĩ hữu tân hoan
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Phó thiếu đừng ngược, Lê tiểu thư đã có tân hoan - Phó thiểu biệt ngược liễu, lê tiểu tả dĩ hữu tân hoan
Lâm Tiểu Quai
Còn tiếp
31/03/2024 02:34
Chương 91: Không tới phiên
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Lê mạt tiến vào phó Lâm Uyên thế giới rất yên tĩnh, rời đi thời điểm cũng rất yên tĩnh. Phó Lâm Uyên theo lý thường đương nhiên hưởng thụ lấy lê mạt tốt, ỷ vào nàng thích mình đem không đạo đức sự tình đều làm toàn bộ, bọn người không có, mới phát hiện mình không thể rời đi lê mạt. Lần nữa gặp phải lúc, lê mạt bên người đã có tân hoan, nàng tỉnh táo xa lánh, lễ phép khách sáo: Đều là người trưởng thành, giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện. Không dây dưa là đối đôi bên lớn nhất tôn trọng. Phó Lâm Uyên đủ kiểu dây dưa, mọi loại giữ lại sau không có kết quả. Cầu mong gì khác nàng: Vì cái gì không thể giống như kiểu trước đây, nói thích ta, yêu ta, không phải ta không thể? Lê mạt cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ —— nếu như có thể, ta tình nguyện cho tới bây giờ đều không muốn biết ngươi!