Menu
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện?-Đế Nguyên A | Chương 490: Đại sư hoảng, buộc đen béo | Truyện convert Chưa xác minh | Phàm nhân tu tiên truyện?
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện? - Phàm nhân tu tiên truyện?
Đế Nguyên A
Còn tiếp
22/03/2023 03:53
Chương 490: Đại sư hoảng, buộc đen béo
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

【 đông phương huyền huyễn tiên hiệp, tinh lực Kiếm Hồn ngôn tình 】

Tiên chi phiêu miểu, chúng sinh chỗ hướng,

Tiên lực lượng lượng, chúng sinh chỗ hướng,

Nhưng, phàm tiên nhân người đều lấy tận thế gian tư cho mình dùng,

Đồn rằng: Tiên phệ chúng sinh.

Có một bình thường thiếu niên,

Thành tiên,

Diệt tiên.