Menu
Nồi ảnh ninja-Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà | Chương 567: Ino vs Ōtsutsuki phổ thức | Truyện convert Nam sinh | Oa ảnh nhẫn giả
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nồi ảnh ninja - Oa ảnh nhẫn giả
Oa ảnh nhẫn giả
Còn tiếp
25/01/2023 10:25
Chương 567: Ino vs Ōtsutsuki phổ thức
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1.32 k 573 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Muốn biết ta mạnh lên bí quyết? Ta cho ngươi biết: "Nghệ thuật bắt nguồn từ bạo tạc, vung nồi khả năng mạnh lên!"

Đây là một cái dựa vào vung nồi thêm điểm đi đến nhẫn giới đỉnh phong cố sự.