Menu
Nhất phẩm-Dịch Thần Thần | Quyển thứ nhất Tây Vực sóng gió nổi lên Chương 26: Ám tử | Truyện convert Chưa xác minh | Nhất phẩm
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nhất phẩm - Nhất phẩm
Nhất phẩm
Dịch Thần Thần
Còn tiếp
29/05/2023 15:44
Quyển thứ nhất Tây Vực sóng gió nổi lên Chương 26: Ám tử
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Nhất phẩm.

Thế gia thiếu niên nhập giang hồ, một đao đem cái này thiên hạ đâm cái thông thấu.