Menu
Nhân sinh như một sách-Thu Diệp Phong Tuyết | Mười hai. Bảy mới hợp đồng | Truyện convert Nam sinh | Nhân sinh như nhất thư
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nhân sinh như một sách - Nhân sinh như nhất thư
Còn tiếp
09/12/2023 00:18
Mười hai. Bảy mới hợp đồng
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

18 1361 0

Like

Nam sinh ,Hiện thực
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường

Vẻn vẹn lấy cuốn sách này (nhật ký hình thức), viết cuộc đời của mình

Nhân sinh chính là như thế, mỗi ngày đại khái đều là tái diễn 90% trở lên lặp lại nội dung, nhưng là chính là như vậy làm không biết mệt tiếp tục lấy