Menu
Nguyên thần: Ta là Dạ Xoa nghiệp chướng-Đan Vũ Tĩnh Thần | Chương 36: Cá kiếm hai phiên đội đội trưởng | Truyện convert Chưa xác minh | Nguyên thần: Ngã thị dạ xoa đích nghiệp chướng
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nguyên thần: Ta là Dạ Xoa nghiệp chướng - Nguyên thần: Ngã thị dạ xoa đích nghiệp chướng
Đan Vũ Tĩnh Thần
Còn tiếp
27/01/2023 17:38
Chương 36: Cá kiếm hai phiên đội đội trưởng
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

【 người lữ hành vì không + nhân vật chính đa trọng thân phận + không Nữ Chủ + có cp 】