Menu
Nguyên hưng Bổ Thiên lục chi đinh lệnh uy-Chu Tứ Công | Chương 06: Quyển 13 Chương 06 | Truyện convert Chưa xác minh | Nguyên hưng bổ thiên lục chi đinh lệnh uy
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nguyên hưng Bổ Thiên lục chi đinh lệnh uy - Nguyên hưng bổ thiên lục chi đinh lệnh uy
Chu Tứ Công
Còn tiếp
28/01/2023 06:52
Chương 06: Quyển 13 Chương 06
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Đông Tấn nguyên hưng năm bên trong, Giang Châu Lư Sơn, một tăng một đạo, một trận che che lấp lấp hùng vĩ pháp sự, một trận biết có thể mới làm chung cực cứu rỗi, chưa từng ngờ tới, dẫn tới một cái khách phương xa tới, không phải sinh, không chết, không phải người, không phải chúng sinh.