Menu
Ngươi để ta trưởng thành-Nguyệt Minh Cư Sĩ | 80 | Truyện convert Chưa xác minh | Nhĩ nhượng ngã thành trường
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ngươi để ta trưởng thành - Nhĩ nhượng ngã thành trường
Nguyệt Minh Cư Sĩ
Còn tiếp
29/05/2023 10:43
80
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Ngươi để ta trưởng thành.

Bởi vì gia đình khó khăn, bị ép bỏ học, từ Hồ Nam sơn thôn đi vào Quảng Châu làm công, bằng người cố gắng nghịch tập thành công.