Menu
Ngục Vương Y Thánh-Thiên Vương Hí Mệnh Sư | Chương 176: Mai phục | Truyện convert Chưa xác minh | Ngục vương y thánh
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ngục Vương Y Thánh - Ngục vương y thánh
Còn tiếp
16/02/2023 08:44
Chương 176: Mai phục
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Mười năm trước, Hàn gia bị gian nhân diệt môn; năm năm trước, mai danh ẩn tích mang theo Hàn chớ đào vong mẫu thân mất tích.