Menu
Ngọt ngược: Ta Bắc Châu chi thần-Thất Nặc Thảo Thảo | Chương 104: Mặt trời mọc phương đông | Truyện convert Chưa xác minh | Điềm ngược: Ngã đích bắc châu chi thần
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ngọt ngược: Ta Bắc Châu chi thần - Điềm ngược: Ngã đích bắc châu chi thần
Còn tiếp
22/01/2023 07:28
Chương 104: Mặt trời mọc phương đông
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

98 104 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Song khiết (đây là ta ranh giới cuối cùng)