Menu
Mục Thần Mục Vỹ / Thần đạo Tiên Tôn-Oa Ngưu Cuồng Bôn | Chương 5951: Đại kết cục | Truyện convert Nam sinh | Thần đạo tiên tôn
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Mục Thần Mục Vỹ / Thần đạo Tiên Tôn - Thần đạo tiên tôn
Oa Ngưu Cuồng Bôn
Còn tiếp
22/05/2023 15:58
Chương 5951: Đại kết cục
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1 m 6507 5

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Một đời Tiên Vương Mục Vân, trùng sinh vạn năm về sau, lại trở thành một cái có thụ ức hiếp phế vật đạo sư?

Đau đầu học sinh, cho bản tiên vương quỳ xuống!

Tiên tử hiến thân? Thật xin lỗi, ngươi không xứng!

Một thế này, trở lại đỉnh phong, từ đạo sư bắt đầu...