Menu
Một phàm đạo-Triệt Để Ly Khai | Chương 65: Tìm tòi bí mật Kim gia động | Truyện convert Chưa xác minh | Nhất phàm đạo
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Một phàm đạo - Nhất phàm đạo
Nhất phàm đạo
Triệt Để Ly Khai
Còn tiếp
22/11/2023 16:50
Chương 65: Tìm tòi bí mật Kim gia động
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Đại thiên thế giới chúng sinh, từ đạo mà sinh, trước vì một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhân sinh bình thường, đạo bất phàm. Ngàn vạn năm nhất trọng phục, tinh cầu màu xanh lam Linh khí lại lần nữa khôi phục...