Menu
Lý Tư khoa nước Mỹ sinh hoạt-Thất Động | 2,039. Ngạc nhiên lễ vật | Truyện convert Nam sinh | Lý tư khoa đích mỹ quốc sinh hoạt
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Lý Tư khoa nước Mỹ sinh hoạt - Lý tư khoa đích mỹ quốc sinh hoạt
Thất Động
Còn tiếp
24/01/2023 02:46
2,039. Ngạc nhiên lễ vật
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1.31 k 1740 0

Like

Giới thiệu nội dung

Lớn tuổi thanh niên Lý Tư khoa tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình biến thành một cái Mỹ người, hắn tiếp nhận phụ thân nông trường, bắt đầu nước Mỹ sinh hoạt.

Quyển sách QQ Group: 1085775908 Các vị có thể tiến bầy thảo luận kịch bản thúc canh tạ ơn