Menu
Không chi hàng rào 2-Âu Tứ | Chương 1647: Ký ức xiềng xích | Truyện convert Nam sinh | Không chi bích lũy 2
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Không chi hàng rào 2 - Không chi bích lũy 2
Âu Tứ
Còn tiếp
09/12/2023 04:19
Chương 1647: Ký ức xiềng xích
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

857 1647 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Siêu thoát luân hồi, du lịch chư giới.

Đồ thần Thủ Lĩnh, một kiếm phá trời.

Có câu nói là:

Ngàn vạn anh hùng các tranh phong,

Chư thiên Lĩnh Chủ tận làm thổ,

Hồng nhan tri kỷ tại năm xưa,

Vô thượng Thần Điện bảo quang hiện.

Đa nguyên vũ trụ, cầm kiếm thiên hạ!