Menu
Hồng Hoang, từ thần thoại kỷ nguyên bắt đầu-Công Tôn Đế Hồng | Thật có lỗi, xin phép nghỉ. | Truyện convert Chưa xác minh | Hồng hoang, tòng thần thoại kỷ nguyên khai thủy
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hồng Hoang, từ thần thoại kỷ nguyên bắt đầu - Hồng hoang, tòng thần thoại kỷ nguyên khai thủy
Còn tiếp
21/11/2023 01:40
Thật có lỗi, xin phép nghỉ.
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

626 409 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Sống lại Nhân Hoàng thời đại chi mạt nhân tộc, chứng kiến Thần Ma thời đại huy hoàng cùng Nhân Hoàng đạo hóa, vượt qua Thần Ma náo động thời đại hắc ám, chứng kiến tam tộc tranh bá, chứng kiến Tiên Ma chi tranh, chứng kiến Thái Nhất Đế Tuấn thống nhất chu thiên Tinh Thần, phải Thiên Hoàng truyền thừa, lập xuống yêu đình, chứng kiến Vu Yêu tranh bá, Nữ Oa Bổ Thiên...

Đây là một cái hèn mọn nhân tộc, tại hung ác Hồng Hoang đại địa bên trên từng bước một hướng lên, chiến thiên đấu địa, trảm thần diệt ma đồ tiên, đi vào Hỗn Nguyên, tung hoành hỗn độn, hoành ép vô số kỷ nguyên, đứng ở đại đạo cuối cố sự.