Menu
Hồng Hoang, thánh đời thứ hai, lật đổ Thiên Đình làm Ngọc Đế-Phối Giác Lộ Nhân Giáp | Chương 74: Ngu muội vô tri người | Truyện convert Chưa xác minh | Hồng hoang, thánh nhị đại, thôi phiên thiên đình tố ngọc đế
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hồng Hoang, thánh đời thứ hai, lật đổ Thiên Đình làm Ngọc Đế - Hồng hoang, thánh nhị đại, thôi phiên thiên đình tố ngọc đế
Còn tiếp
25/01/2023 03:10
Chương 74: Ngu muội vô tri người
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Không phải đứng đắn tu tiên Hồng Hoang