Menu
Hỏa ảnh: Bắt đầu ta thành treo, dưỡng thành Naruto-Đông Phương Ngữ Mặc | Chương 123: Thật mẹ nó khó a | Truyện convert Chưa xác minh | Hỏa ảnh: Khai cục ngã thành liễu quải, dưỡng thành minh nhân
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hỏa ảnh: Bắt đầu ta thành treo, dưỡng thành Naruto - Hỏa ảnh: Khai cục ngã thành liễu quải, dưỡng thành minh nhân
Còn tiếp
25/01/2023 09:34
Chương 123: Thật mẹ nó khó a
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Bắt đầu xuyên qua thế giới Naruto trở thành Cửu Vĩ