Menu
Hệ thống tận thế cầu sinh-Ngư Hữu Phi Đích Mộng | Chương 116: Tiến về Mộc gia | Truyện convert Chưa xác minh | Mạt thế hệ thống cầu sinh
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hệ thống tận thế cầu sinh - Mạt thế hệ thống cầu sinh
Còn tiếp
26/01/2023 07:35
Chương 116: Tiến về Mộc gia
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Năm 2030 địa cầu đột nhiên trải qua tận thế tai nạn, phần lớn sinh vật biến thành Zombie, lây nhiễm lượng lớn người bình thường.