Menu
Hệ thống để ta làm vương giả-Túy Dạ Thanh Phong | Chương 202: Tìm kiếm người hạ độc | Truyện convert Chưa xác minh | Hệ thống nhượng ngã tố vương giả
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hệ thống để ta làm vương giả - Hệ thống nhượng ngã tố vương giả
Túy Dạ Thanh Phong
Còn tiếp
22/12/2022 10:33
Chương 202: Tìm kiếm người hạ độc
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Xuyên qua, hệ thống, đơn Nữ Chủ lá không tu tại một lần nào đó phỏng vấn bên trong nói, ta cũng không muốn phải trở nên mạnh như vậy, ta chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối, ta cũng là bị buộc, ta không nghĩ có số tiền này, ta cũng không nghĩ cầm thưởng, ta chỉ muốn làm cái người tầm thường