Menu
Hào môn chiến thần-Thứ Vị | Chương 719: Làm sao ngươi biết | Truyện convert Nam sinh | Hào môn chiến thần
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hào môn chiến thần - Hào môn chiến thần
Thứ Vị
Hoàn thành
01/05/2021 22:44
Chương 719: Làm sao ngươi biết
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

123.86 k 725 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Năm năm trước, hắn ngàn dặm phó nhung. Từ đây, kim qua thiết mã, chinh chiến sa trường. Đạp Thi Hải huyết sơn, Phá Thiên Quân vạn mã. Lấy cái thế thần tư, phong chiến thần chi danh. Coi là thật quốc sĩ chi vô song. Công thành mà lui thân, mang theo liệt hỏa trở về. Nhưng, nó cha chết thảm, gia tộc phân liệt. Nuốt hận thù nhà. Hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng, gấp mười hoàn trả. . . .