Menu
Hắc thạch mật mã-Tam Cước Giá | 2,728 | Truyện convert Nam sinh | Hắc thạch mật mã
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hắc thạch mật mã - Hắc thạch mật mã
Tam Cước Giá
Còn tiếp
20/11/2023 23:39
2,728
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

3.02 k 6459 0

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Tiểu thuyết hắc thạch mật mã giới thiệu vắn tắt:

Đây là một loại đồ rất thú vị, nó rõ ràng ảm đạm tối đen, lại có thể tản mát ra kim sắc quang mang, để người vì đó thật sâu mê muội... >