Menu
Đạo đêm-Mạc Ngư Dưỡng Gia | Chương 307: Mấy chục năm lão tửu | Truyện convert Chưa xác minh | Đạo dạ
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Đạo đêm - Đạo dạ
Đạo dạ
Còn tiếp
30/05/2023 01:16
Chương 307: Mấy chục năm lão tửu
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Đạo đêm.

Mênh mông trường hà, vô tận năm tháng, chúng thần khai cương khoách thổ, Côn Bằng phù diêu vạn dặm, cái thế đại dược phệ diệt chúng sinh, một thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra, lấy thiên địa làm cờ...