Menu
Đại sư huynh hắn thân kiều thể yếu-Bách Trường Phong | Chương 74: Phiên ngoại | Truyện convert Chưa xác minh | Đại sư huynh tha thân kiều thể nhược
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Tìm Truyện   Truyện đang đọc   Đăng Nhập
Đại sư huynh hắn thân kiều thể yếu - Đại sư huynh tha thân kiều thể nhược
Bách Trường Phong
Hoàn thành
10/06/2021 04:56
Chương 74: Phiên ngoại
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

0 79 0

Like
Chưa xác minh
Giới thiệu nội dung
Nếu bạn thấy truyện khó đọc do thiếu Names hoặc không được add Names có thể yêu cầu quản lý truyện/mod lọc names tại phía trên danh sách chương, bạn có thể xem chi tiết về việc lọc Names tại phần "Quy định". Đây là truyện Convert phục vụ miễn phí cho các bạn muốn theo dõi truyện gần sát với tốc độ viết của tác giả nên câu cú sẽ không như Tiếng Việt. Nếu các bạn muốn đọc thuần Tiếng Việt xin hãy chờ đọc bản chuyển ngữ.
Tài trợ