Menu
Đại Minh yên vui công-Bán Trình Yên Vũ | Chương 123: Chân chính khó phòng là ăn trộm | Truyện convert Chưa xác minh | Đại minh an nhạc công
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Đại Minh yên vui công - Đại minh an nhạc công
Bán Trình Yên Vũ
Còn tiếp
09/12/2023 02:49
Chương 123: Chân chính khó phòng là ăn trộm
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Đại Minh yên vui công.

Xuyên qua Đại Minh, lập chí nằm ngửa. Mục tiêu: Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, ba vợ bốn trăm thiếp. Thế nhưng là, trong nhà có cái lòng mang kiến văn hồ đồ cha bên ngoài có cái mài đao xoèn xoẹt bá đạo minh thành tổ, còn có một cái không muốn vào cung mỹ nhân cô cô từ diệu gấm