Menu
Đại Minh nữ thám tử-Mộ Lan Chu | 24. Thứ hai mươi bốn về: Tìm đội địa đồ định càn khôn, mô phỏng vết dây hằn Ngụy ba... | Truyện convert Chưa xác minh | Đại minh nữ trinh tham
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Đại Minh nữ thám tử - Đại minh nữ trinh tham
Mộ Lan Chu
Còn tiếp
03/04/2023 19:46
24. Thứ hai mươi bốn về: Tìm đội địa đồ định càn khôn, mô phỏng vết dây hằn Ngụy ba...
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Bắc Kinh bên trong thành làm sáng tỏ phường càn cá trong ngõ hẻm, ở một hộ quả phụ người ta, chủ nhân lục thiện nhu, liên tiếp chết qua hai cái trượng phu, "Khắc chồng" hung danh bên ngoài, nhưng là Pick phu càng nổi danh, là nàng phá án bản lĩnh. Nha môn mặc kệ bản án, nàng có thể phá, ví dụ như phân biệt nào đó Hầu phủ thật giả thiên kim, tìm tới nào đó đại thương nhân tới. .