Menu
Dạ Đế-Mặc Hạo Sinh | Chương 110: Quỷ máu tình | Truyện convert Chưa xác minh | Dạ đế
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Dạ Đế - Dạ đế
Dạ đế
Mặc Hạo Sinh
Còn tiếp
25/01/2023 11:34
Chương 110: Quỷ máu tình
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Sống lại nhị trọng tử, tham quan thổ phỉ? Giết!