Menu
Cửu thúc: Muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp-Viên Hựu Viên | Chương 196: Hoàn chỉnh địa đồ, xuyên du chi địa | Truyện convert Chưa xác minh | Cửu thúc: Yếu dụng ma pháp đả bại ma pháp
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Cửu thúc: Muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp - Cửu thúc: Yếu dụng ma pháp đả bại ma pháp
Viên Hựu Viên
Còn tiếp
29/05/2023 11:53
Chương 196: Hoàn chỉnh địa đồ, xuyên du chi địa
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Cửu thúc: Muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp.

Chuột phù chú: Hóa tĩnh vì động trâu phù chú: Lực lớn vô cùng Hổ Phù chú: Thiện và ác rồng bạo phá, rắn ẩn hình, ngựa trị liệu... làm tô mở ra bắt đầu thả câu thế giới lúc, ác ma mặt nạ, Phan kho bảo hạp, năm tháng sách sử chờ một chút siêu phàm đạo cụ bắt đầu ra hiện tại dân quốc vị diện. ... một ngày nào đó, Thần Châu sắp loạn, lầu cao sắp đổ. tô... Khải hành tẩu ở vô tận hư không, thân hóa vạn trượng, eo Bàn Long phượng, tụ biến quang huy tại song chưởng bên trong bắn ra, chiếu rọi ba Thiên Thế Giới. bành! Hết thảy đều yên tĩnh. tô khải: "Sư phụ, nhìn thấy sao, muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp!" Cửu thúc: "? ? ?" ... (triển khai)(thu hồi)