Menu
Cực phẩm người ở rể-Ưng Bích | Chương 1030: Kết thúc | Truyện convert Nam sinh | Cực phẩm chuế tế
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Cực phẩm người ở rể - Cực phẩm chuế tế
Ưng Bích
Hoàn thành
27/11/2020 08:40
Chương 1030: Kết thúc
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

124.58 k 1031 1

Like

Giới thiệu nội dung

Tiểu thuyết cực phẩm người ở rể giới thiệu vắn tắt:

Sau khi trùng sinh, lại có một cha vợ có tiền, mấu chốt nhất chính là có một cái mỹ mạo như hoa lão bà, ai da, ta cũng không phải phế vật, ngươi liền nhìn ngươi thân lão công bản sự đi... >