Menu
Công phu thần y Tần Minh / Mạnh nhất y thánh-Lăng Phong Ngạo Thế | Chương 3691: Nhất niệm thành thánh! | Truyện convert Nam sinh | Tối cường y thánh
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Công phu thần y Tần Minh / Mạnh nhất y thánh - Tối cường y thánh
Còn tiếp
18/08/2023 21:54
Chương 3691: Nhất niệm thành thánh!
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

499.21 k 3698 2

Like

Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Trung Y Học Viện học sinh Tần Phàm, một lần tình cờ lấy được tiên tổ y đạo truyền thừa, phải Huyền Linh đạo điển, mở huyết mạch nhãn đồng, bắt đầu từ đó hắn yêu nghiệt nhân sinh. . .

Hắn kim châm cứu người, đạo ấn diệt linh, linh thông đọc tâm, tại hoa đều bên trong giẫm lượt ác thiếu ông trùm!