Menu
Chấp tử Hồng Hoang-Tam Vô Lương Thiện | Ba mươi bốn, công danh như cần người khác mệnh | Truyện convert Chưa xác minh | Chấp tử hồng hoang
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Chấp tử Hồng Hoang - Chấp tử hồng hoang
Còn tiếp
29/05/2023 16:34
Ba mươi bốn, công danh như cần người khác mệnh
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Chấp tử Hồng Hoang.

Ngẩng đầu ba thước có thần minh, chúng sinh khổ lúc thần minh ở nơi nào? Nếu có một ngày liền quy tắc đều là tự tư, chúng sinh đem gì từ? Thiên kiêu hướng đấu, chân tướng trồi lên, tất cả thiên địa là cục trong cục, đường ở phương nào?