Menu
Bóng đá vương giả: Ta đi, bắt đầu điểm sai thiên phú-Khai Noãn Khí | Chương 132: Qua người tuyển tập | Truyện convert Chưa xác minh | Túc cầu vương giả: Ngã khứ, khai cục điểm thác liễu thiên phú
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Bóng đá vương giả: Ta đi, bắt đầu điểm sai thiên phú - Túc cầu vương giả: Ngã khứ, khai cục điểm thác liễu thiên phú
Khai Noãn Khí
Còn tiếp
26/01/2023 10:36
Chương 132: Qua người tuyển tập
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

16 tuổi thiếu niên rừng kỳ tiếp nhận đến từ A Á thản tinh cầu « bóng đá vương giả » trò chơi mời, thu hoạch được đặc thù kĩ năng thiên phú.