Menu
Bắt đầu, ta bị Ōtsutsuki Kaguya đánh lén!-Hữu Xảo Tựu Thành Thư | ⑤② miểu sát máu đỉa thiếu nữ | Truyện convert Chưa xác minh | Khai cục, ngã bị đại đồng mộc huy dạ thâu tập!
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Bắt đầu, ta bị Ōtsutsuki Kaguya đánh lén! - Khai cục, ngã bị đại đồng mộc huy dạ thâu tập!
Còn tiếp
25/01/2023 09:34
⑤② miểu sát máu đỉa thiếu nữ
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo


Giới thiệu nội dung

Đen tuyệt một mặt sợ hãi hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?"

Kết dây cung: "Mẹ của ngươi là bộ hạ của ta, như vậy ngươi cảm thấy ta là ai?"